Làm gì khi thông tin chậm trả nợ bị lưu vào CIC?

Bị lưu thông tin chậm trả nợ vào CIC là một vấn đề nhạy cảm. Nó liên quan nhiều đến mặt uy tín của người đi vay. Không chỉ đối…

Đọc thêm »

CIC là gì? Đây là lý do bạn nên cẩn thận khi vay

Mình nhớ ngày xưa lúc còn đi học. Do chuyên ngành của mình là Tài chính – Ngân hàng nên rất hay nghe nhắc đến CIC nhưng thú thật… mình…

Đọc thêm »