Làm gì khi thông tin chậm trả nợ bị lưu vào CIC?

Bị lưu thông tin chậm trả nợ vào CIC là một vấn đề nhạy cảm. Nó liên quan nhiều đến mặt uy tín của người đi vay. Không chỉ đối…

Đọc thêm »